På Arholma har det funnits en dansbana sedan beredskapstiden i början av 1940-talet eftersom många inkallade var förlagda dels på Arholma men också öarna runtomkring. Dansbanan byggdes för fritidspengar och var öppen för allmänheten. Så är den än idag, nu med tillskottet av ett ordentlig kök, en redig bar och tillräckligt med sittplatser för att alla ska känna sig hemma.